Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.6. Brutto Cost of Transport (CoT) for Atlantisk laks ved forskjellige svømmehastigheter. Et annengradspolynom er tilpasset datapunktene, og minimum for funksjonen er indikert med horisontal linje. Dette minimum er den optimale CoT, og tilsvarer den typisk observertee frivillige svømmehastighet for laks. Opplever laksen sterkere vannstrømmer i merden, overgås dens frivillige adferd, hvilket potensielt over lengre tid vil resultere i dårlig velferd og redusert tilvekst. I dette eksempel er den optimale CoT 45,4 cm per sekund eller 1,23 kroppslengder per sekund i fisk på 500 g målt ved 8°C. Data er modifisert fra Hvas et al. (2017c).
Figur 2.6.JPG