Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.1. Den kritiske svømmehastighet (Ucrit) hos Atlantisk laks på forskjellige størrelser. Det er stor variasjon i svømmekapasitet mellom laks innenfor samme størrelsesgruppe. Større fisk kan generelt takle sterkere vannstrømmer. Vanntemperaturen var her mellom 13 og 16°C. Data er modifisert fra Remen et al. (2016), Hvas et al. (2017a, 2017c, 2018a), Hvas & Oppedal (2017) og Oldham et al (2019).
Figur 3.1.JPG