Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.3. Atlantisk laks med amøbisk gjellesykdom (AGD) har en lavere kritisk svømmehastighet (Ucrit). Sammenligning av Ucrit hos fisk med og uten AGD (A). Infiserte fisk med flere gjelleamøber har lavere Ucrit (Høy Ct verdi betyr færre amøber) (B). Oksygenforbruket (MO2) ved forskjellige svømmehastigheter i laks med og uten AGD (C). AGD reduserer gjellenes funksjonelle overflateareal, som betyr at kapasiteten for gassutveksling blir dårligere. Fisk med AGD blir derfor utmattet på lavere svømmehastigheter. Data er modifisert fra Hvas et al. (2017a).
Figur 3.3.JPG