Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.4. Vedvarende svømmekapasitet hos Atlantisk laks. Sustained eller vedvarende svømming gjør kun bruk av aerob metabolisme fra den røde muskulatur, og resulterer derfor ikke i fysiologisk utmattelse. Fiskene ble her testet i 4 timer ved 13°C på svømmehastigheter som tilsvarer henholdsvis 60%, 80% eller 100% av den gjennomsnittlige kritiske svømmehastighet (Ucrit) for denne type og størrelse fisk. Alle fisk klarte å svømme i mer enn 4 timer ved 60% og 80% Ucrit, mens kun 2 av 24 fisk klarte å svømme i 4 timer ved Ucrit. Modifisert fra Hvas & Oppedal (2017).
Figur 3.4.JPG