Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.1. Laksens stimadferd ved forskjellige strømstyrker. Ved lave hastigheter svømmer fiskene i en sirkulær stimstruktur (A), ved moderate hastigheter begynner noen fisk å stå på strømmen (B), og ved høye vannstrøms-hastigheter står alle fisk på strømmen, hvor deres svømmehastighet er gitt av vannstrømmen (C). Pilene symboliserer styrken og retningen av vannstrømmen. Figur lånt fra Johansson et al. (2014) hvor den er tegnet av Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet.
Figur tmpdbSwHe_html_80fa9541cafc96e2.jpg