Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.3. Diagram over svømmetunnel til grupper av laks. Denne svømmetunnel er blitt brukt i en rekke forsøk ved Havforskningsinstituttet i Matre til å systematisk måle svømmekapasiteter og metabolske rater i grupper av Atlantisk laks under ulike eksperimentelle betingelser. Lånt fra Remen et al. (2016).
Figur tmpdbSwHe_html_95e2c913dd8eea3b.jpg