Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.1. Distribusjon av strømforholdsklassifiseringer ved fem eksponerte akvakultur lokaliteter langs den norske kysten. Strømdata ble innsamlet med akustiske Doppler strømprofilerende målere over minst 5 måneder, inklusiv en vinter. Deretter ble strømdata fordelt i kategorier basert på den forventede effekt på laksens svømmeadferd. Hvert panel representerer en lokalitet og dens tilhørende prosentmessige varighet av hver strømklasse (se figur) ved representative dybdeintervaller. Figuren er lånt fra Jónsdóttir et al. (2019).
Figur tmpdbSwHe_html_b40aafa4dfc33a81.png