Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.4. Eksperimentelt oppsett med skyvemerd. Merden er låst/ fiksert til båten, slik at når båten seiler vil fiskene oppleve en vannstrøm som tilsvarer båtens hastighet. Denne metoden gjør det mulig å teste svømmeatferden og svømmekapasiteten på store grupper av laks på en måte som er mer relevant for kommersielle forhold. Lånt fra Hvas et al. (2017b).
Figur tmpdbSwHe_html_e86c317480535dad.jpg