Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.2. Atlantisk laks og rognkjeks i merd med moderat vannstrøm. Laksen er ikke utfordret, mens rognkjeksen er blitt ført av strømmen helt tilbake på notveggen hvor den ikke klarer å flytte seg. Dette illustrerer i praksis den dramatiske forskjell i svømmekapasitet mellom disse arter som her uheldigvis resulterer i en forringet velferd for rognkjeksen. Lokaliteten er anonym.
Figur tmpdbSwHe_html_f0976a51bdb125f1.png