Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Stasjon 1: Ekkogram (over) og registrering på tråløye (rød strek = bunnpanel trål, blågrønn registrering øverst= laksesild som går inn høyt i trålen). Det antas at øverste tråløye-registrering er laksesild (og krill), mens registrering ned mot bunnpanelet er kolmule.
Figur tmpNIBPWZ_html_9ad4eeeccf2c8232.jpg