Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.3. Vandringsruter for seks individer merket og gjenfanget i Altaelva. Figur hentet fra Strøm et al. (2018).
4.3.jpg