Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.3. Tetthet av svamper på Mareano-stasjoner på Norsk kontinentalsokkel (data www.mareano.no).
6.3.png