Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.4. Tetthet av hornkoraller som vokser på hardbunn på Mareano-stasjoner på Norsk kontinentalsokkel (data www.mareano.no).
6.4.png