Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.5. Prediksjon av tilstedeværelsen av 3 sårbare naturtyper i Norske havområder (fra Buhl-Mortensen et al., 2019). På en glidende skala viser gul farge områder som passer veldig godt (1), blå viser områder som passer dårlig (0) og grønn viser områder med middels egnethet (0.5) som levested for disse naturtypene. Punkter viser observasjoner av arter som bygger de forskjellige naturtypene.
6.5.png