Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7.1 (Fra rapporten Seamounts in the OSPAR Maritime Area –Rapport fra Havforskningen nr. xx). Rundinger og stjerner angir observasjoner av hval (rød) og sel (grønn) og er hentet fra Ocean Biogeographic Information System (OBIS, http://www.iobis.org/).
7.1.png