Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7.5 Vandringer til GPS-merket steinkobbe og havert (øverst), estimert habitatbruk basert på habitatmodellering med GPS-data og ulike habitatvariabler, samt ekstrapolert til populasjonsnivå ved bruk av telle-data fra 90 % av alle kolonier langs kysten.
7.5.1.png