Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9.18. Boxplot (1. kvartil, median og 3. kvartil) av relativ egnethet for strømhastigheter for delområdene 1 til 12, foreløpig utpekt av Fiskeridirektoratet som særlig aktuelle gitt liten overlapp med annet bruk, basert på verdier omkranset av polygoner (1-12) i Figur 2.16.
boxplot_strom.png