Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.3a. Relativ egnethet av havområder for havbruk til havs, gitt laksens toleranse for strømhastighet. Sorte områder representerer områder uegnet for laks (i.e. der gjennomsnittsstrømhastigheten kan være over 0,48 m/s eller 95 persentilen av strømhastigheten kan gå over 0,6 m/s). Hvite linjer representere her 100, 200, 300 og 400 meter dybdekonturer.
egnethet_speed.png