Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9.17. Histogram av frekvens av gridceller (800 m x 800 m) i modellområdet med forskjellig relativ egnethet for strømhastigheter. Merk at uegnede områder (i.e. der gjennomsnittsstrømhastigheten kan være over 0,48 m/s eller 95 persentilen av strømhastigheten kan gå over 0,6 m/s, altså sorte områder i Figur 9.16a) ikke er med i frekvensfordelingen men representerer 42 % av modellområdet.
egnethet_strom_hist.png