Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9.16b. Relativ egnethet av havområder for havbruk til havs, gitt laksens toleranse for temperatur men her med tanke på betydning for svømmeevne. Oransje polygoner nummerert fra 1 - 12 er områder som Fiskeridirektoratet foreløpig har utpekt som særlig aktuelle gitt liten overlapp med annen bruk. Hvite linjer representere her 100, 200, 300 og 400 meter dybdekonturer.
egnethet_temp.png