Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9.12. Maksimum strømhastighet med varighet T=6 timer for sommer (øvre) og vinter (nedre) i 2 m (venstre), 20 m (midtre) og 50 m (høyre) dyp.
fig 912.jpg