Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.1. Midlere modellert strømhastighet i 2 m dyp basert på timesverdier for perioden oktober 2010 - september 2011 fra Norkyst800 (800 x 800 m romlig oppløsning). Merk at for å fremheve forskjeller i figuren er øvre strømhastighet satt til 1 m/s.
Figur tmp9lwHv0_html_40fda523ad6cdaae.png