Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.6. Maksimum strømhastighet med varighet T=1 time for sommer (øvre) og vinter (nedre) i 2 m (venstre), 20 m (midtre) og 50 m (høyre) dyp.
Figur tmp9lwHv0_html_803ae8b4bde51420.png