Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.8. Sammenligning av målt og modellert strømhastighet i nærmeste gridpunkt og samme dyp.
Figur tmp9lwHv0_html_833df4cb4259043f.png