Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.4. Blå og rød representerer historiske observasjoner fra oljeindustri. Grønn representerer målinger fra Fugro og Equinor (2009). Svarte prikker på Smøla, Øygarden og Ingøy fra HI. Regelmessige og lange tidsserier fra strømrigger på Svinøysnittet og Fugløysnittet kommer i tillegg.
Figur tmp9lwHv0_html_a11f681997c4efe5.png