Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.15. Relativ egnethet av områder 1-12 basert på medianverdier av alle variablene innenfor polygoner i Figur 2.4.
Figur tmp9lwHv0_html_aa62300fab00f929.png