Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.2. 5 persentiler (de 5 % laveste temperaturer) av modellert temperatur i 2 m dyp basert på døgnmidler for perioden 2013 - 2016 fra Norkyst800 (800 x 800 m romlig oppløsning). Merk at for å fremheve forskjeller i figuren er nedre grense for temperatur satt til 2 °C.
Figur tmp9lwHv0_html_dfc3b5b962662eb4.png