Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.7. Observert maksimum strømhastighet i 50 m av varighet 1, 6, 24, og 168 timer i sommerhalvåret (perioden april – september). Fargeskala for hastighet er gitt fra 0-100 cm/s. Blå er lave verdier, rød er høye verdier.
Figur tmp9lwHv0_html_fbe3396b4feab11c.png