Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Vertikalprofil av temperatur og saltholdighet fra indre del av Hardangerfjorden (snitt H2, Kvamsøy).
Figur tmplLxhQa_html_cc93fb911df212af.png