Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Lokalitetene der det i forbindelse med utsetting av smoltbur ble målt vertikalprofiler av saltholdighet og temperatur.
Figur tmplLxhQa_html_e93f1f04f55639d8.png