Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Fangstsammensetningen hos Ligrunn. Hvert punkt i y aksen er en samlet fangst over en hel dag. På x-aksen er det dato.
Figur tmpoEWUo9_html_4a5698ce26879884.gif