Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Fangstsammensetningen hos Liafjord. Hvert punkt i y aksen er en samlet fangst over en hel dag. På x-aksen er det dato. Fangstene av laksesild var særlig stor 28 og 29 Juli. Bifangsten av krill er størst i starten, men avtar underveis. Krillfangsten økte også i samsvar med de store fangstene i slutten av juli. Det er også ved ett par tilfeller en ganske stor bifangst av kolmule, og en mer beskjeden bifangst av sei.
Figur tmpoEWUo9_html_5c6ab29aa8fee638.gif