Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 17 . Summerte nivåer av syv PFAS forbindelser i overflatesedimenter (0–1 cm) fra MAREANO-området. Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
mareano2006-2018_Sum7PFAS.png