Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2 . Prøvetakingslokaliteter for sedimenter i MAREANO-området. Stasjonene hvor det ble tatt prøver i 2018 er vist med blå farge. Stasjonene omtalt i denne rapporten er merket med stasjonsnumre.
Figur tmp0lH62T_html_878ab88e517738ef.png