Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Kjemiske strukturer for PCB og OCP: den generelle formelen for PCB (A); lindan (  -HCH) (B); heksaklorbenzen (C); p,p’ -DDT (D); trans -nonaklor (E); dieldrin (F).
Figur tmp0lH62T_html_fb0c53d69aff2e73.png