Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16 . Nivåer av dekloran pluss i overflatesedimenter (0–1 cm) fra MAREANO-området.
Figur tmphuLrut_html_20dfb528b8ca8066.png