Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9 . PAH16-nivåer i overflatesedimenter (0–1 cm). Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur tmphuLrut_html_56c0d82d9072c528.png