Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10 . Dybdeprofiler av Sum PAH, NPD og PAH16 i sedimentkjerne fra stasjon R1823 MC12. A: PAH-nivåer i µg/kg tv.; B: PAH-nivåer korrigert for TOC. Ca. årstall er vist for to snitt. Til 20-21 cm og 32-33 cm i TOC-normaliserte resultater er det brukt TOC-verdi for hhv. 24-25 cm og 36-37 cm fra NGU.
Figur tmphuLrut_html_6435ed17fcec5d2f.png