Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18 . Nivåer av 4-nonylfenol i overflatesedimenter (0–1 cm) fra MAREANO-området. Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur tmphuLrut_html_8142402271761bd3.png