Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11 . Dybdeprofiler av Sum PAH, NPD og PAH16 i sedimentkjerner fra Kongsfjorden. A: PAH-nivåer i µg/kg tv.; B: PAH-nivåer korrigert for TOC. Ca. årstall er vist for to snitt i den daterte kjernen.
Figur tmphuLrut_html_893fd8d3639fec84.png