Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13 . Summerte nivåer av 20 PBDE i overflatesedimenter (0–1 cm) fra MAREANO-området. Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur tmphuLrut_html_d0dbdbc494b55b44.png