Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7 . Summerte nivåer av 49 PAH i overflatesedimenter (0–1 cm). Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur tmphuLrut_html_f1d7d71ad26d3c2f.png