Gå til hovedinnhold

Figur

Figur A1.7: Kart over konsentrert område for gytevandring for lodde basert på Fall og Bogstad (2019).
Figur tmpVJqFFL_html_34c8394766c28565.png