Gå til hovedinnhold

Figur

Figur A1.1 Frarådingskart for seismikkundersøkelser basert på viktige gytefelt og konsentrerte vandringsruter inn mot gytefelt med buffersoner (5 og 20 nmi) fra 1. januar til 31. mars 2020. Nytt i forhold til 2010 er gytevandring for lodde fra 1. februar – 15. mars.
Figur tmpVJqFFL_html_479b59b414e10c8f.png