Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Oversikt over særlig verdifulle og sårbare områder i Barentshavet. Avgrensningen av iskanten er satt på grunnlag av data for isutbredelse i perioden 1985–2014. Kilde: Norsk Polarinstitutt, reprodusert fra forvaltningsplan Barentshavet og Lofoten, oppdatering 2014–2015.
Figur tmpVJqFFL_html_58e61a191b4e6d6f.jpg