Gå til hovedinnhold

Figur

Figur AI.5. Frarådingskart for seismikkundersøkelser basert på viktige gytefelt og konsentrerte vandringsruter inn mot gytefelt med buffersoner (5 og 20 nmi) for1. desember – 31. desember.
Figur tmpVJqFFL_html_acb45e94cf4f4f20.png