Gå til hovedinnhold

Figur

Figur AI.6. Frarådingssoner for elektromagnetiske undersøkelser basert på gytevandringsruter inn mot gytefeltene. Etter 31.mars foregår det ikke gytevandring i særlig grad, og det er da ingen områder som frarådes.
Figur tmpVJqFFL_html_af6c8ac2de9df6d5.png