Gå til hovedinnhold

Figur

Figur A1.3: Frarådingskart for seismikkundersøkelser basert på viktige gytefelt og konsentrerte vandringsruter inn mot gytefelt med buffersoner (5 og 20 nmi) fra 1. april – 30. juni 2020. Nytt i forhold til 2019 er gyteområde for blålange i perioden 16. mai – 15 juni. I tillegg er brisling innerst i fjordene tatt med.
Figur tmpVJqFFL_html_d844a792f5e7698a.png