Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6: Venstre; CPUE (95 % konfidensintervall) for de tre artene i de tre regionene i 2019, estimert ved GLMM (tabell 2). Høyre: Fordelingen av de 16 referansefiskerne i 2019.
Figur tmpkfDhcY_html_36e17a7494e003e9.png