Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5: Dybdefordeling for leppefisk i Agder 2018. Grafene viser estimert CPUE for de ulike artene som en funksjon av fangstdyp, estimert ved en GLMM modell hvor det er tatt høyde for sesong, bølgeeksponering, ståtid og variasjoner mellom fiskedager og fiskeområder.
Figur tmpkfDhcY_html_3f568a58f4fa32c8.png